Praca

Kierowca C+E

Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Elastyczny system pracy (jazda w kółku / 2 na 1 / 3 na 1)
 • Stałe miesięczne terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • Nowoczesny tabor (DAF 2016 / 2017)
 • Pełną obsługę serwisową taboru przez serwis gwarancyjny
 • Co roczne szkolenia
Wymagamy:
 • Ważne prawo jazdy kat. C + E wraz ze świadectwem kwalifikacji
 • Aktualne badania
 • Cyfrowa karta kierowcy (wymóg konieczny)
 • Minimum roczne doświadczenie w transporcie międzynarodowym
 • Podstawowe uprawnienia ADR (mile widziane / pomagamy wyrobić)
 • Znajomość języka angielskiego / niemieckiego (mile widziana)
 • Rzetelnego i uczciwego podejścia do powierzonych obowiązków
 • Dbałości o powierzony sprzęt
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Ftereza” Teresa Pawłowska
 1. Administratorem danych osobowych jest FHU „Tereza” Teresa Pawłowska ul. Orzechowa 80 67-200 Głogów.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej rekrutacji na wolne stanowisko w FHU „Tereza” Teresa Pawłowska na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. 5. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 5. a) sprostowania (poprawienia) danych,
 6. b) ograniczenia przetwarzania danych,
 7. c) dostępu do danych (w tym kopii tych danych),
 8. d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, gdy wymagają tego przepisy prawa; w pozostałym zakresie – dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza obszar EOG
 12. Administrator danych osobowych stosuje monitoring GPS w samochodach służbowych w celu kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków służbowych oraz zabezpieczenia mienia przed kradzieżą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
.